Погледнете убаво во мозаикот на зборови, запишете ги првите четири зборови што ќе ги забележите и едноставно тоа сте вие.

Тоа се зборовите кои го опишуваат вашиот карактер.