Доколку нешто навистина сакате, не постои препрека која може да ве спречи,, а тоа го докаала и оваа 90-годшна баба.

Таа живее во мало село во Чешка, во кое има помалку од 1000 жители.

Она што таа го направила остава без текст.

Бабата се вика Анезка Каспаракова, а нејзинот платно се ѕидовите од куќите во нејзиното село.

Погледнете во галеријата каква уметност создава оваа жена: