Погребите непрекинато се одржуваат од 10:30 часот до 15:30 бидејќи подоцна е невозможно поради што се стемнува, велат од погребалната установа.

Статистички податоците велат дека јануари е месец во кој голем број на луѓе починуваат а тоа е причината што погребалните установи неможат да постигнат да ги погребаат сите починати. Тоа значи дека во Белград погребите се одржуваат дури по 10 дена.