Ако сте љубители на фудбал, тогап сигурно ќе знаете колкава реткост е да се види голман да забие гол. Во текот на животот сме виделе само неколку такви голови. Исто така, знаете дека головите се популарни како  „ножички“. 

Е, сега составете ги тие две и ќе добиете епски момент кој нас ни приреди играчот на ФЦ Барока, Оскарин Масулуќе.