Слика за содржината: 
Вовед: 
Домашното стопанство се стабилизира. Фундаментите се здрави, Македонија повторно ќе оствари економски раст. Народната банка ги анализираше сигналите и повлече потег – одлучи каматната стапка на благајничките записи да ја намали за дополнителни 0,25 процентни поени и таа сега изнесува 3,5%, пишува Лидер.
Слика во копчето: 
Текст во копчето: 
Повеќе кредити за стимулирање на развојот