Слика за содржината: 
Вовед: 
Нѐ чекаат високи температури, но и дожд до крајот на месецот.
Слика во копчето: 
Текст во копчето: 
Временска прогноза до крајот на месецот