Снуп Дог ја издаде книгата "Snoop Dogg King Size Slim Rolling Papers" испечатени на страници кои можат да се користат како ризли.

Имено, со оваа книга тој ги спои своите две големи страсти- рапот и лесните дроги.

Кориците се од хартија направена од семки од коноп, а страничниот дел на книгата може да се користи како ќибрит.

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.