Снегот и мразот создаваат главоболки за сите. За жал, болниците се полнат со лица со скршеници. 

Погледнете ги овие падови уловени на камера.