Повеќето се извлекоа, но една од птиците беше малку поспора, точно толку за да авионот ја поткачи со работ од крилото.

За жал, птицата проба да мрда со крилата, но падна на земја.

Обратете внимание на успорената снимка.